This RSS feed URL is deprecated

נדחתה העתירה להכרה בנישואים חד מיניים - ישראל היום

בג"צ דחה היום (חמישי) את עתירת האגודה למען הלהט"ב להכרה בנישואים חד מיניים בישראל וקבע כי אי הכרה בנישואים חד מיניים אינו עומד בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. השופטים אליקים רובינשטיין, ענת ברון וניל הנדל ציינו בהחלטתם כי חרף האפליה המובהקת כלפי הקהילה הלהט"בית, על המחוקק לתקן את המצב הקיים ולא על בית המשפט העליון. השופטת ברון ציינה: "לא ניתן לפטור את הסוגיה המורכבת של הכרה בנישואים אזרחיים רק על ידי מתן הגנה על זכויות כלכליות, סוציאליות ואחרות. סטטוס הנישואים אף רחוק מלהתמצות במידע הקיים לגבי האדם ...ועוד »

בג"ץ דחה את העתירה להכרה בנישואים חד מיניים - הארץ

בג"ץ דחה היום (חמישי) את עתירת האגודה למען הלהט"ב, שדרשה מהמדינה להכיר בנישואים חד מיניים. השופטים קבעו כי אי ההכרה בנישואים אלה אינו עומד בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. השופטים אליקים רובינשטיין, עינת ברון וניל הנדל הוסיפו כי תיקון האפליה הוא באחריות המחוקק ולא בית המשפט העליון. העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין חגי קלעי ואוהד רוזן בשם האגודה. לפסק הדין המלא. יו"ר האגודה חן אריאלי והיו"ר לשעבר אימרי קלמן, בדיון בבג"ץ בינואר אוליבייה פיטוסי ...ועוד »

בג"ץ דחה את העתירה הדורשת הכרה בנישואים חד מיניים - מעריב

בג"ץ דחה היום (חמישי) את עתירת האגודה למען הלהט"ב להכרה בנישואים חד מיניים בישראל, וקבע כי אי הכרה בנישואים חד מיניים אינו עומד בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. השופטים אליקים רובינשטיין, עינת ברון וניל הנדל ציינו בהחלטתם כי חרף האפליה המובהקת כלפי הקהילה הלהט"בית, על המחוקק לתקן את המצב הקיים ולא על בית המשפט העליון. העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין חגי קלעי, אוהד רוזן, יונתן ברמן וגור בליי. השופטת ברון אמרה במהלך הדיון כי "לא ניתן לפטור את הסוגיה המורכבת של הכרה בנישואים אזרחיים רק על ידי מתן הגנה ...ועוד »