This RSS feed URL is deprecated

גם פסיכומטרי גבוה לא עוזר לערבים להשתלב בהיי־טק: שיעורם בענף רק 1.4% - TheMarker

המחסור של ענף ההיי־טק בעובדים הוא בעיה שעולה בכל פעם שמתייחסים לפריון הנמוך יחסית של העובד הישראלי ביחס ליתר מדינות OECD. העובדה ששיעור העובדים בתעשיית ההיי־טק מתוך כלל העובדים במשק נותר יציב בשנים האחרונות — אינה גורם מעודד במשק ששואף להעביר יותר ויותר מעובדיו למקצועות בפריון גבוה. כפי שמדגישה הסקירה השבועית של אגף הכלכלן הראשי באוצר, במסגרת החיפוש אחר דרכים לגייס עובדים נוספים לתעשיית ההיי־טק, ראוי לפנות למגזרים שאינם מרבים להשתתף בה כיום. הנתונים שמביא הכלכלן הראשי מדגישים כי התעשייה הזאת נשלטת על ...ועוד »