בראש החדשות

מעלות על הכשרת הישוב >> מתן דירוג ilA להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. - Funder (הודעות לעיתונות)

מעלות על הכשרת הישוב >> מתן דירוג ilA להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.Funder (הודעות לעיתונות)מעלות מודיעה בזאת שהדירוג '-ilA 'לאיגרות חוב שיונפקו על ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ (Stable-/ilA )באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 20 ,)תקף להיקף כולל של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקר להחלפת חוב פיננסי קיים. &. המכרז המוסדי לסדרה החדשה המתוכננת (סדרה 20) ננעל בריבית נמוכה של 3.25%. הגיוס המתוכנן מהווה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה להארכת מח"מ ההלוואות והפחתת עלויות המימון של הכשרת הישוב. תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "אנו שבעי רצון מן הביקושים ...ועוד »

ביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של הכשרת הישוב - טלנירי

ביקושי יתר בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של הכשרת הישובטלניריתומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "אנו שבעי רצון מן הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב. ביקושי היתר והריביות הנמוכות מבטאים את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, במהלכים המשמעותיים שביצעה בתקופה האחרונה ובאסטרטגיה העסקית שלה. הגיוס המתוכנן יצטרף למיחזורי ההלוואות שבוצעו בתקופה האחרונה, בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד ש"ח לצורך הארכת מח"מ ההלוואות והפחתת הוצאות המימון, כפי שכבר באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. במקביל אנו פועלים במלוא העוצמה בהמשך פיתוח תחומי הליבה של החברה ...ועוד »

הכשרת הישוב מנפיקה אג

הכשרת הישוב מנפיקה אג"ח - ללא בטחונות, בריבית צמודה למדד של 3.25% - TheMarker

TheMarkerהכשרת הישוב מנפיקה אג"ח - ללא בטחונות, בריבית צמודה למדד של 3.25%TheMarkerחברת הכשרת הישוב, שבשליטת עופר נמרודי, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה 20). במהלך המכרז המוסדי התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-385 מיליון שקל, יותר מהיקף הגיוס המתוכנן – כ-100 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בשלב המוסדי לכ-200 מיליון שקל. השלב הציבורי מתוכנן להתקיים בימים הקרובים. הסדרה החדשה שהנפיקה הכשרת הישוב הכשרת הישוב · נתונים גרפים עבור הכשרת הישוב שער שינוי לאתר Finance צמודה למדד המחירים לצרכן, אינה מגובה בביטחונות, ומדורגת על ידי ...ועוד »