הממשלה צפויה לאשר את שינוי מינויי הבכירים בשירות המדינה - NRG

נטעאל בנדל | 30/9/2017 21:48. תגיות: פוליטי,פקידי ממשל. ביום ראשון הקרוב תובא לאישור הממשלה ההחלטה לשינוי הרכבי ועדות האיתור לתפקידים בכירים בשירות המדינה, כך שמינוי המועמדים לתפקידים אלו ייעשה באופן של משרות אמון. עד היום ועדות האיתור נהגו לא פעם להביא בפני השר מועמד אחד, ולמעשה הפכו את החלטתו ואת אישור הממשלה לחותמת גומי. כעת, לפי ההחלטה החדשה, תצטרך להביא הוועדה שניים או שלושה מועמדים ותוכל לדרג את העדיפות ביניהם. השר יוכל לבחור בכל מועמד, ואם ירצה למנות מועמד שלא תועדף על ידי הוועדה, הוא יוכל לעשות ...