This RSS feed URL is deprecated

הסכם תמ"א 38 הוא לא חתונה קתולית - כלכליסט

יש להקפיד כי בהסכמי תמ"א 38 ייכלל סעיף המאפשר לדיירים לבטל את ההסכם אם עד המועד הקובע (שמוגדר היטב על ידי הצדדים), לא קיבל היזם היתר בנייה ולהוסיף ולקבוע כי סעיף זה גובר על כל סעיף אחר בהסכם ועל כל אורכה שניתנה ליזם, מכל סיבה שהיא. מארק שיפמן וטל ספיר 07:2301.09.17. תגיות: · תמ"א 38 · היתר בנייה · יזם · הסכם מתלה. אחת הסוגיות הבעייתיות בעריכת הסכם של תמ"א 38 היא סוגיית לוחות הזמנים. הדבר נכון במקרה של "פרויקט חיזוק" והדבר נכון שבעתיים במקרה של פרויקט "הריסה ובנייה חדשה". הסיבה לכך נעוצה בחוסר הוודאות ...ועוד »