המשרד להגנת הסביבה: תנאים נוספים להיתר הרעלים של חיפה כימיקלים דרום ונמל חיפה - Tashtiot

לאחר שהמשרד להגנת הסביבה מצא כי מערך ייבוא האמוניה הקיים (אוניה גדולה והמכל הקבוע), מסכן באופן בלתי קביל את האוכלוסייה ולא התיר להמשיך את השימוש בו, הגישה חיפה כימיקלים למשרד להגנת הסביבה חלופות שונות למערך ייבוא אמוניה. המשרד להגנת הסביבה ביצע בחינה מעמיקה ומקיפה של חלופות עבור תרחישי שגרה תפעוליים. בחינה זו כללה שימוש בכלים כמותיים והשוואתיים, תוך הסתייעות ביועצים מהארץ ומחו"ל ובפורום המנחה הלאומי, הכולל את גופי הממשלה הרלוונטיים דוגמת כלכלה, אוצר, תחבורה, ביטחון פנים, העבודה, פקע"ר, כב"ה, מל"ל, ועוד ...

הקשיים ממשיכים: תנאים נוספים להיתר הרעלים של חיפה כימיקלים דרום - ynet ידיעות אחרונות

המשרד להגנת הסביבה העביר תנאים נוספים להיתרי הרעלים של חיפה כימיקלים באשר למערך יבוא האמוניה באופן בטיחותי. נכון לעכשיו הגורמים המעורבים מתכוננים לחלופה לטווח הקצר שלפיה האיזוטנקים, מכולות לשינוע גז, יועברו מנמלי אשדוד וחיפה למפעל בדרום במשאיות או ברכבת. אילנה קוריאלפורסם: 29.08.17 , 13:52. המשרד להגנת הסביבה הוציא היום (ג') תנאים נוספים להיתר הרעלים של חיפה כימיקלים דרום ונמל חיפה עבור חלופת האיזוטנקים. המשרד אף העביר טיוטת תנאים להיתר רעלים עבור חלופת האיזוטנקים לנמל אשדוד. ההיתרים כוללים הגדרות ...