This RSS feed URL is deprecated

"נתן מחפש את אבא כל הזמן" - mako

אדל בניטה כותבת על בעלה אהרון ז"ל שנרצח בתחילת גל הטרור ב-2015. בליל הושענא רבא, אהרון, אני והילדים הלכנו לכותל לקיים מצוות עלייה לרגל. בדרכנו חזרה הגיע מחבל והפך לנו את החיים. אהרון בעלי נרצח, אני נפצעתי קשה, נתן בני נפצע ברגלו ושולמית הקטנה ניצלה בנס. חודשיים הייתי בבית החולים, מנסה להחלים. שכבתי במיטה מול נתן ולא יכולתי לגשת אליו ולטפל בו. שולמית עברה ברגע אחד מהנקה מלאה לחודשיים בלי אמא. ואני, לא הייתי בלוויה של אהרון ולא באזכרה של סוף השבעה. לא הייתה לי הזדמנות להתאבל, הייתי במלחמה כדי לחיות. מאז ...ועוד »