This RSS feed URL is deprecated

פרטים מלאים של קורבנות לעיני כל - mako

רשלנות בשמירה על חיסיון בבתי המשפט: אתר בתי המשפט הוא נגיש ופתוח לכולם, כל אדם יכול להיכנס לאתר ולהוציא כל פרוטוקול, פסק דין או החלטה משפטית אחרת. ישנם מספר תיקים המתנהלים בדלתיים סגורות שלהם נדרשת הרשאה מיוחדת על מנת לצפות בפרוטוקולים ולא אמורה להיות אליהם גישה. תיקים שעוסקים בעבירות מין, באלימות בתוך המשפחה או שמעורבים בהם קטינים אמורים להיות מוגנים תחת חיסיון. בדיקה של חדשות 2 מראה כי עשרות תיקים כאלה פרוצים ונגישים לכולם באתר בתי המשפט. לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו. בדקנו ...ועוד »