Shop With US Online NewsJS

This RSS feed URL is deprecated

למה כדאי לכם להגיע הלילה לכיכר רבין? - mako

בימים בהם היכולת לנהל דיון ציבורי אמתי על החברה הישראלית אינה מובנת מאליה, יתכנסו הלילה, אלפים מהמגזרים השונים באוהל משותף בכיכר רבין בתל אביב. זאת, על אף השוני והמחלוקת, מתוך האחריות על תמונת העתיד המשותפת, סביב יום חורבן בתי המקדש. האוהל פעל היום החל מהשעה 10:00 בבוקר ויגיע לשיא הפעילות הלילה, ליל תשעה באב (עד השעות הקטנות). השנה האוהל יעמוד בסימן "מאבק בשנאת חינם, חינוך לאהבת חינם". הפעילות תכלול קריאת מגילת איכה ציבורית, הרצאות שונות ומעגלי שיח ולימוד משותפים. במהלך היום צפויים להגיע לאוהל אלפי ...ועוד »

קינה עתיקה - ישראל היום

מתפללים רבים מישראל ומרחבי העולם הגיעו אתמול אל רחבת הכותל המערבי וקיימו מנהגי אבלות על חורבן שני בתי המקדש עם פתיחת צום ט' באב. המתפללים קראו את מגילת איכה, שבה קינות על חורבן בתי המקדש, וישבו על הקרקע לאות אבל. בד בבד, אתמול נפתח בכיכר רבין בתל אביב אוהל הידברות ברוח ט' באב שבו התכנסו הרב יואל בן נון, פרופ' רות גביזון, הנהגות תנועות הנוער העובד והלומד, בני עקיבא ודרור ישראל, מדריכי וחניכי התנועות. בין הפעילויות: קריאת מגילת איכה ציבורית ומעגלי שיח בסימן 50 שנה למלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים, הרצאות ...ועוד »