This RSS feed URL is deprecated

קצין בכיר נגד רבנים מהציונות הדתית: "בורות" - סרוגים

בצה"ל יוצאים למתקפה נגד ארגון 'חותם' ונגד רבנים מהציונות הדתית וטוענים שהם עושים דה- לגיטימציה לצה"ל. "ארגון חותם שווה לשוברים שתיקה", אמר קצין בכיר בשיחה לאתר 'מאקו', והדגיש כי "זה לא ארגון שאנחנו מדברים אתו". הקצין התייחס גם לפיילוט לפיו ישולבו נשים בתפקידי לחימה בחיל השריון ודחה נתונים רבים שהוצגו בתקשורת: "הקצנו גדודים מעורבים להגנת גבולות בגלל העלייה בצורך להגן על גבולות ישראל ואנחנו בוחנים האם להקים מחלקות טנקים בגדודים האלה". בהתייחסו לנתונים האמיתיים אמר הקצין כי "מדובר בפיילוט של 15 נשים בלבד ...ועוד »