Prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos universitetus ir kolegijas - Šiaulių universitetas

Prašymų teikimas vyksta tik elektroniniu būdu (www.lamabpo.lt) ir jis yra nemokamas. Registraciją vienam žmogui galima atlikti tik vieną kartą. Per šį laikotarpį stojančiojo prašymas LAMA BPO informacinėje sistemoje turi būti užpildytas, nes sistema ...