Vējonis neizsludina un norāda uz pretrunām grozījumos likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" - LETA (Paziņojums presei)

Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 23.martā pieņemto likumu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"", kas paredz izmaiņas lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumos fiziskām un juridiskām ...