നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍: നിഗൂഢത നീക്കാതെ ആര്‍.ബി.ഐ - മാതൃഭൂമി

നോട്ട് നിരോധനമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത് ആരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിശദീകരണങ്ങളാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും റിസര്‍വ് ബാങ്കും നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. Published: Jan 13, 2017, 04:56 PM IST. T- T T+. 2000 Currency. X. ന്യൂഡല്‍ഹി: നോട്ട് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുപറഞ്ഞാല്‍ ജീവന് ഭീഷണി: ആര്‍ബിഐ - ദീപിക

മുംബൈ: വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാകുമെന്നതിനാല്‍ നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാനാകില്ലെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ജീവനും ഭീഷണിയാകുമെന്നതിനാലാണ് സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »