അരുണാചല്‍ അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം ചൈനയുടെ പുതിയ ഹൈവേ - മാതൃഭൂമി

ടിബറ്റ് തലസ്ഥാനമായ ലാസയെ ന്യിഗ്ച്ചിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഹൈവേ 5.8 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ ചെലവഴിച്ചാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Published: Oct 1, 2017, 05:05 PM IST. T- T T+. express way. X. Image/Deccan Herald. FACEBOOK. TWITTER. PINTEREST.