പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

അറിവ് വില്‍പ്പനച്ചരക്കാകുന്നു -പരിഷത്ത്‌ - മാതൃഭൂമി

അറിവ് വില്‍പ്പനച്ചരക്കാകുന്നു -പരിഷത്ത്‌മാതൃഭൂമിഷാര്‍ജ: ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ മൂലധനകേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറിവിനെപ്പോലും വില്‍പ്പനച്ചരക്കാക്കിമാറ്റിയതായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത് കേന്ദ്ര നിര്‍വാഹക സമിതി അംഗം പ്രൊഫ. ടി.പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.പിന്നെ കൂടുതലും »