പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല - മംഗളം;

ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല - മംഗളം

മംഗളംആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണമില്ലമംഗളംമീററ്റ് : ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്ത സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികളെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നല്‍കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കുട്ടികളുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനും ഇനി ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധം: ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍ - അന്വേഷണം;

കുട്ടികളുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനും ഇനി ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധം: ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍ - അന്വേഷണം

അന്വേഷണംകുട്ടികളുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനും ഇനി ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധം: ജൂലൈ ഒന്ന് മുതല്‍ നിലവില്‍അന്വേഷണംമീററ്റ്‌ : സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനൊരുങ്ങി ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നല്‍കുവാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.പിന്നെ കൂടുതലും »

യു.പിയില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല; ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന ... - Dool News;

യു.പിയില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല; ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന ... - Dool News

Dool Newsയു.പിയില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണമില്ല; ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന ...Dool Newsലഖ്‌നൗ: യു.പിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂളുകളില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 30 ന് ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. സ്‌കൂളുകളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ...പിന്നെ കൂടുതലും »