ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ - ജന്മഭൂമി

സിംഗപ്പൂര്‍: ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ സിംഗപ്പൂര്‍ പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍. മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനനും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേശക സമിതി(സിപിഎ) ചെയര്‍മാനായ ജെ.വൈ പിള്ള (83)യാണ് ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായത്. പ്രസിഡന്റ് ടോണി ടാന്‍ കെംഗ് യാം ...

ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ സിംഗപ്പുര്‍ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ - അന്വേഷണം

സിംഗപുര്‍: ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ സിംഗപ്പുര്‍ പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ടോണി ടാന്‍ കെംഗ് യാമിന്റെ കാലാവധി വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്, മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജെ വൈ പിള്ളയെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചത്. ഈ മാസം ...

ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് - മാതൃഭൂമി

മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ടോണി ടാന്‍ കെംഗ് യാം വ്യാഴാഴ്ച സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജെ.വൈ പിള്ള ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയത്. Published: Sep 1, 2017, 11:41 AM IST. T- T T+. FACEBOOK. TWITTER. PINTEREST. LINKEDIN. GOOGLE +. PRINT. EMAIL. COMMENT.