പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ജയരാജന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉടനുണ്ടാവില്ല - കേരള കൌമുദി;

മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ജയരാജന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉടനുണ്ടാവില്ല - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ജയരാജന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഉടനുണ്ടാവില്ലകേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: ഏറ്റവും ലഘുവായ അച്ചടക്ക നടപടിയാണെങ്കിലും ഇ.പി. ജയരാജനെയും പി.കെ. ശ്രീമതിയെയും താക്കീത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സി.പി.എം പൊതുസമൂഹത്തിന് കൈമാറുന്നത് അവമതിയുണ്ടാക്കുന്നവരോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന വലിയ ...പിന്നെ കൂടുതലും »