ഓണത്തിനിടക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്തുമ്പോലെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ കേന്ദ്രം ... - Dool News

തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്താന്‍ നോക്കുമ്പോലെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എം.എല്‍.എ. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും തയ്യാറാകണമെന്നും ...

കേന്ദ്രം ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടു കച്ചവടം നടത്തേണ്ടെന്ന് കെ. മുരളീധരന്‍ - മെട്രോ വാര്‍ത്ത

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ. മുരളീധരന്‍. കേന്ദ്രം ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടു കച്ചവടം നടത്താന്‍ നോക്കേണ്ട. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ...

കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുട്ടു കച്ചവടം വേണ്ട;കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ... - Oneindia Malayalam

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രം ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടു കച്ചവടം നടത്തേണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരന്‍. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും ...

കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എം.എല്‍.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓണത്തിനിടയ്‌ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്താന്‍ നോക്കേണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മും ബി.ജെ.പിയും ...

ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുട്ടുകച്ചവടം വേണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരന്‍ - മാതൃഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്താന്‍ നോക്കേണ്ടെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തയ്യാറാവണമെന്നും ...