പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഓണത്തിന് പഞ്ഞമില്ലാതെ ജയ അരി - കേരള കൌമുദി

ഓണത്തിന് പഞ്ഞമില്ലാതെ ജയ അരികേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി പി. തിലോത്തമന്റെ ആന്ധ്രാ ദൗത്യം വിജയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഓണത്തിന് അരി വില കുറയുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അരി ഇറക്കുമതിക്ക് ഇനി ഇടനിലക്കാരും ഉണ്ടാകില്ല. ആവശ്യമുള്ള ജയ അരി ആന്ധ്രാ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പറേഷന്‍ നേരിട്ട് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഓണക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞവിലയില്‍അരിയെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ - കേരള കൌമുദി

ഓണക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞവിലയില്‍അരിയെത്തിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍കേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഓണക്കാലത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അരി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് അധികം അരി ലഭ്യമാക്കി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഓണത്തിന് അരി എത്തിക്കാന്‍ മന്ത്രി തിലോത്തമന്‍ ഇന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്ക് - മലയാള മനോരമ;

ഓണത്തിന് അരി എത്തിക്കാന്‍ മന്ത്രി തിലോത്തമന്‍ ഇന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്ക് - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമഓണത്തിന് അരി എത്തിക്കാന്‍ മന്ത്രി തിലോത്തമന്‍ ഇന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്ക്മലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം∙ ഓണക്കാലത്തു മാവേലി സ്റ്റോറുകളും മറ്റും വഴി വില്‍ക്കാന്‍ കിലോഗ്രാമിന് 30 രൂപയ്ക്ക് അരി ലഭിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി മന്ത്രി പി. തിലോത്തമന്‍ ഇന്ന് ആന്ധ്രയിലേക്കു പോകും. അവിടത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കെ.ഇ.പിന്നെ കൂടുതലും »