പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണം -മേനക ഗാന്ധി - മാധ്യമം;

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണം -മേനക ഗാന്ധി - മാധ്യമം

മാധ്യമംകഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണം -മേനക ഗാന്ധിമാധ്യമംന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് വനിത- ശിശുക്ഷേമ വികസന മന്ത്രി മനേക ഗാന്ധി. കാന്‍സര്‍ ചികില്‍സകളിലുള്‍പ്പെടെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കഞ്ചാവിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ലഹരി ഉപയോഗം ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാമെന്ന് മേനക ഗാന്ധി - കേരള കൌമുദി

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാമെന്ന് മേനക ഗാന്ധികേരള കൌമുദിന്യൂഡല്‍ഹി: ഔഷധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി രാജ്യത്ത് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേനകഗാന്ധിയുടെ ശുപാര്‍ശ. വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാന്‍ കഞ്ചാവ് നിയമപരമാക്കിയത് മാതൃകയാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര വനിത ശിശുക്ഷേമ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഔഷധനിര്‍മ്മാണത്തിന് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മനേകാ ഗാന്ധി - Dool News;

ഔഷധനിര്‍മ്മാണത്തിന് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മനേകാ ഗാന്ധി - Dool News

Dool Newsഔഷധനിര്‍മ്മാണത്തിന് കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മനേകാ ഗാന്ധിDool Newsന്യൂദല്‍ഹി: ഔഷധനിര്‍മ്മാണത്തിന് കഞ്ചാവ് രാജ്യത്ത് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധി. മരുന്ന് നിയന്ത്രണനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി - കേരള കൌമുദി;

ഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവ് നിയമ വിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധികേരള കൌമുദിന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് വനിത ശിശുക്ഷേമ വികസന മന്ത്രി മേനക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളില്‍ ലഹരി ഉപയോഗം കുറ‌യ്‌ക്കാന്‍ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കിയ നടപടി വിജയകരമാണ്.പിന്നെ കൂടുതലും »

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേക ഗാന്ധി - മെട്രോ വാര്‍ത്ത;

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേക ഗാന്ധി - മെട്രോ വാര്‍ത്ത

മെട്രോ വാര്‍ത്തകഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മനേക ഗാന്ധിമെട്രോ വാര്‍ത്തന്യൂഡല്‍ഹി: കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് വനിത ശിശുക്ഷേമ വികസന മന്ത്രി മനേക ഗാന്ധി. ആരോഗ്യരംഗത്ത് കാന്‍സര്‍ ചികിത്സകളിലുള്‍പ്പെടെ കഞ്ചാവിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം. ലഹരി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കഞ്ചാവുപയോഗം ഇന്ത്യയില്‍ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി - Thejas Daily;

കഞ്ചാവുപയോഗം ഇന്ത്യയില്‍ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധി - Thejas Daily

Thejas Dailyകഞ്ചാവുപയോഗം ഇന്ത്യയില്‍ നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് മേനകാ ഗാന്ധിThejas Dailyന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവിന്റെ ഉപയോഗം നിയമവിധേയമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി മേനകാ ഗാന്ധി. മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് മേനക നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ചികില്‍സാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചന - KVartha.com Malayalam News (ആക്ഷേപഹാസ്യം) (പത്രക്കുറിപ്പ്) (ബ്ലോഗ്);

കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചന - KVartha.com Malayalam News (ആക്ഷേപഹാസ്യം) (പത്രക്കുറിപ്പ്) (ബ്ലോഗ്)

KVartha.com Malayalam News (ആക്ഷേപഹാസ്യം) (പത്രക്കുറിപ്പ്) (ബ്ലോഗ്)കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചനKVartha.com Malayalam News (ആക്ഷേപഹാസ്യം) (പത്രക്കുറിപ്പ്) (ബ്ലോഗ്)ന്യൂഡല്‍ഹി: (www.kvartha.com 30.07.2017) ഇനി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് അകത്താവില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. വനിതാശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി മനേകാ ഗാന്ധിയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »