പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

കാഷ്യൂ ബോര്‍ഡ് രൂപവത്​കരണം ഉടന്‍ - Madhyamam

കാഷ്യൂ ബോര്‍ഡ് രൂപവത്​കരണം ഉടന്‍Madhyamamകൊട്ടിയം: കൊല്ലം കേന്ദ്രമായുള്ള നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തി ചിങ്ങം ഒന്നിന് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പുനര്‍നിര്‍മിക്കുന്ന ...പിന്നെ കൂടുതലും »