പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി മന്ത്രി; എന്തിനെന്നല്ലേ? - Thejas Daily;

വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി മന്ത്രി; എന്തിനെന്നല്ലേ? - Thejas Daily

Thejas Dailyവിവാഹ ചടങ്ങില്‍ ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി മന്ത്രി; എന്തിനെന്നല്ലേ?Thejas Dailyഭോപ്പാല്‍: ഭോപ്പാലില്‍ സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവയെത്തി. വധുക്കള്‍ക്ക് സമ്മാനം നല്‍കുന്നതിനായാണ് ബാറ്റുമായി മന്ത്രിയെത്തിയത്. എന്തിനെന്നല്ലേ? ഭര്‍ത്താവ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കുടിയന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ നേരിടാന്‍ ബാറ്റ്: വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രിയുടെ വക വേറിട്ട സമ്മാനം - മാതൃഭൂമി;

കുടിയന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ നേരിടാന്‍ ബാറ്റ്: വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രിയുടെ വക വേറിട്ട സമ്മാനം - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമികുടിയന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ നേരിടാന്‍ ബാറ്റ്: വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രിയുടെ വക വേറിട്ട സമ്മാനംമാതൃഭൂമിഭോപ്പാല്‍: സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി എത്തിയ മന്ത്രിയെ കണ്ട് വിവാഹത്തിനെത്തിയവര്‍ ചെറുതായൊന്നുമല്ല ഞെട്ടിയത്. വണ്ടി കല്ല്യാണ പന്തലിന് അടുത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട് നേരെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക്. പിന്നെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »