പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍ - ജന്മഭൂമി;

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍ - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിസമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങള്‍ജന്മഭൂമിഎല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വീടുകളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പല കേന്ദ്ര പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കി വരികയാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളും പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനത്തിന് പരമാവധി ഉപയുക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക ഒരുക്കങ്ങള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം; കേന്ദ്രസഹായം മറച്ചുവച്ചു - ജന്മഭൂമി;

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം; കേന്ദ്രസഹായം മറച്ചുവച്ചു - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിസമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം; കേന്ദ്രസഹായം മറച്ചുവച്ചുജന്മഭൂമികോഴിക്കോട്: സമ്പൂര്‍ണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം വെളിച്ചത്തിന്റെ നിറവില്‍ എന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ലഭിച്ച കേന്ദ്ര സഹായം തമസ്‌കരിക്കാന്‍ നീക്കം. നാളെ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

കേരളം ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനം; പ്രഖ്യാപനം നാളെ - കേരള കൌമുദി

കേരളം ആദ്യ സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനം; പ്രഖ്യാപനം നാളെകേരള കൌമുദികോഴിക്കോട്: ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളും വൈദ്യുതീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കേരളം സാക്ഷാത്കരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നാളെ വൈകിട്ട് 3.30ന് കോഴിക്കോട് ഗവ. മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ...പിന്നെ കൂടുതലും »