പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

കോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി - ജന്മഭൂമി;

കോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമികോഴിക്കോട്ട് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനിജന്മഭൂമികോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വെള്ളയില്‍ പ്രദേശത്ത് രണ്ടു പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലമ്പനി ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ആര്‍.എല്‍. സരിത സന്ദര്‍ശിച്ചു. തദ്ദേശീയ മലമ്പനി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വെള്ളയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി; ജില്ലയില്‍ നാളെ സര്‍വെ - ജന്മഭൂമി

വെള്ളയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി; ജില്ലയില്‍ നാളെ സര്‍വെജന്മഭൂമികോഴിക്കോട്: വെള്ളയില്‍ മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാളെ ജില്ലയില്‍ വിപുലമായ സര്‍വ്വേ നടത്താന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനം. ഒരേ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് മലമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് ആശങ്കാജനകമായിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയില്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മലമ്പനി; കോഴിക്കോടെ വെള്ളയിലെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമെന്ന് ... - അന്വേഷണം;

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മലമ്പനി; കോഴിക്കോടെ വെള്ളയിലെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമെന്ന് ... - അന്വേഷണം

അന്വേഷണംസംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മലമ്പനി; കോഴിക്കോടെ വെള്ളയിലെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമെന്ന് ...അന്വേഷണംകോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മലമ്പനി എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവിലെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. മലമ്പനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കോഴിക്കോട് വെള്ളയിലില്‍ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കാന്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »