ഗുരുതര പിഴവുകളുമായി കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ മഹാനിഘണ്ടു - മംഗളം

തിരുവനന്തപുരം : ഗുരുതരപിഴവുകളുമായി കേരള സര്‍വകലാശാലയുടെ മഹാനിഘണ്ടു. പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തതും പൂര്‍ണ്ണത ഇല്ലാത്തതുമായ തരത്തിലാണ് വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 'പു' മുതല്‍ 'പ്ര' വരെയുള്ള വാക്കുകള്‍ ...

പൊള്ളയെന്നാല്‍ 'അമ്മ ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പോള്‍ പൊള്ളി വരുന്നത്'; ഗുരുതര പിഴവുകളുമായ് ... - Dool News

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ മലയാളം മഹാനിഘണ്ടുവിന്റെ പുതിയ വാല്യത്തില്‍ ഗുരുതര പിഴവുകള്‍. സര്‍വകാലാശാല പുറത്തിറക്കിയ നിഘണ്ടുവിന്റെ ഒമ്പതാം വാല്യത്തിലാണ് പല വാക്കുകള്‍ക്കും അടിസ്ഥാന ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ...