പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഗൂഗിള്‍ മാപ്സിനെതിരെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ - മലയാള മനോരമ;

ഗൂഗിള്‍ മാപ്സിനെതിരെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമഗൂഗിള്‍ മാപ്സിനെതിരെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യമലയാള മനോരമഗൂഗിള്‍ മാപ്സ് സേവനത്തിനെതിരെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഗൂഗിള്‍ മാപ്സ് ആധികാരികമല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ് സേവനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു സര്‍വേയര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്വര്‍ണ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

യുണികോഡ് 10 വരുന്നു - മലയാള മനോരമ

യുണികോഡ് 10 വരുന്നുമലയാള മനോരമപുതിയ 56 ഇമോജി ഉള്‍പ്പെടെ 8518 പുതിയ ക്യാരക്ടറുമായിയുണികോഡ് 10 വരുന്നു. കംപ്യൂട്ടറിലും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍‌ പ്രത്യേകിച്ചും അക്ഷരങ്ങളെ വായനയ്ക്കുതകും വിധം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്‍കോഡിങ് സംവിധാനമായ യുണികോ‍ഡിന്റെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »