യുണികോഡ് 10 വരുന്നു - മലയാള മനോരമ

പുതിയ 56 ഇമോജി ഉള്‍പ്പെടെ 8518 പുതിയ ക്യാരക്ടറുമായിയുണികോഡ് 10 വരുന്നു. കംപ്യൂട്ടറിലും ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍‌ പ്രത്യേകിച്ചും അക്ഷരങ്ങളെ വായനയ്ക്കുതകും വിധം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്‍കോഡിങ് സംവിധാനമായ യുണികോ‍ഡിന്റെ ...