പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ 1553 കോടി; 2021ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും - മലയാള മനോരമ;

തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ 1553 കോടി; 2021ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ 1553 കോടി; 2021ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുംമലയാള മനോരമന്യൂഡല്‍ഹി ∙ തിരുവനന്തപുരം– കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യ സമിതി അനുമതി നല്‍കി. വൈദ്യുതീകരിച്ചു പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ 86.56 കിലോമീറ്ററിന് 1552.94 കോടി രൂപയാണു ചെലവു കണക്കാക്കുന്നത്.പിന്നെ കൂടുതലും »

തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് അനുമതി - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് അനുമതികേരള കൌമുദിന്യൂഡല്‍ഹി: തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാറി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനും വൈദ്യുതികരണത്തിനും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നല്‍കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. 85.56 കിലോമീറ്ററുള്ള ...പിന്നെ കൂടുതലും »

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് അനുമതി - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് അനുമതികേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള പാതയിരട്ടിപ്പിക്കലിന് ഇന്നലെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കി.നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയാല്‍ 2021 ല്‍ വൈദ്യുതീകരണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള പാതയിരട്ടിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി - കേരള കൌമുദി;

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതികേരള കൌമുദിന്യൂഡല്‍ഹി: തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി റെയില്‍പ്പാതയുടെ ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനും വൈദ്യുതീകരണത്തിനും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന്റെ അനുമതി. പദ്ധതി ചെലവിനായി 15,553 കോടി രൂപയും സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി തീവണ്ടിപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് കേന്ദ്രാനുമതി - മാതൃഭൂമി;

തിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി തീവണ്ടിപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് കേന്ദ്രാനുമതി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിതിരുവനന്തപുരം - കന്യാകുമാരി തീവണ്ടിപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് കേന്ദ്രാനുമതിമാതൃഭൂമി86.56 കിലോമീറ്റര്‍ പാതയാണ് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. 15552.94 കോടി ചിലവഴിച്ചാണ് പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലും വൈദ്യുതീകരണവും നടത്തുന്നത്. Published: Aug 2, 2017, 07:55 PM IST. T- T T+. rail. X. FACEBOOK. TWITTER. PINTEREST. LINKEDIN. GOOGLE +. PRINT. EMAIL. COMMENT.പിന്നെ കൂടുതലും »