ആറുമാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി - മാതൃഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജിനു സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ആറുമാസത്തോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഡെന്റല്‍ കോളജില്‍ നിന്നും നഴ്‌സിംഗ് ഓഫീസറായി വിരമിച്ച രാധാകൃഷ്ണന്റെ (70) മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പൂര്‍ണമായും ജീര്‍ണിച്ച ...

വയോധിക​െന്‍റ ആറുമാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം വീട്ടില്‍ കണ്ടെത്തി - മാധ്യമം

തിരുവനന്തപുരം: വയോധിക​​െന്‍റ ആറുമാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഡന്‍റല്‍ കോളേജിലെ നേഴ്‌സിങ് ഓഫീസറായി വിരമിച്ച രാധാകൃഷ്ണ​​െന്‍റ(70) മൃതദേഹമാണ് ചിതലരിച്ച നിലയില്‍ ...

വയോധികന്റെ അഞ്ച് മാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം വീട്ടില്‍ ചിതലരിച്ച നിലയില്‍ - മാതൃഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: എഴുപതുകാരന്റെ അഞ്ച് മാസം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഡന്റല്‍ കോളേജിലെ നേഴ്‌സിങ് ഓഫീസറായി വിരമിച്ച രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹമാണ് ചിതലരിച്ച നിലയില്‍ ...