പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

നടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും; സെന്‍കുമാറിന്റെ ... - Dool News;

നടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും; സെന്‍കുമാറിന്റെ ... - Dool News

Dool Newsനടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും; സെന്‍കുമാറിന്റെ ...Dool Newsതിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയില്‍ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി ഉടന്‍ വിലയിരുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് മേധാവി ഡി.ജി.പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. കേസില്‍ പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുമെന്നും ബെഹ്റ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും: ബെഹ്‌റ - കേരള കൌമുദി;

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും: ബെഹ്‌റ - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിനടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും: ബെഹ്‌റകേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയില്‍ യുവനടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോക്‌നനാഥ് ബെഹ്‌റ. ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുതിയ പൊലീസ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും- ബെഹ്‌റ - മാതൃഭൂമി;

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും- ബെഹ്‌റ - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിനടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തും- ബെഹ്‌റമാതൃഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയില്‍ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി ഉടന്‍ വിലയിരുത്തുമെന്ന് പോലീസ് മേധാവി ഡി.ജി.പി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം ...പിന്നെ കൂടുതലും »