പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

നാടന്‍ പ്രയോഗവുമായി എംഎം മണി വീണ്ടും - മംഗളം;

നാടന്‍ പ്രയോഗവുമായി എംഎം മണി വീണ്ടും - മംഗളം

മംഗളംനാടന്‍ പ്രയോഗവുമായി എംഎം മണി വീണ്ടുംമംഗളംമാനന്തവാടി: പൊതുവേദിയില്‍ വീണ്ടും എം.എം മണിയുടെ നാടന്‍ പ്രസംഗം. കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു മണിനാദം മുഴങ്ങിയത്. പിണറായി വിജയന്റെ സര്‍ക്കാരിനെയും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ സര്‍ക്കാരിനേയും താരതമ്യം ...പിന്നെ കൂടുതലും »

'അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി':നാടന്‍ പ്രസംഗവുമായി മന്ത്രി മണി വീണ്ടും - മാതൃഭൂമി;

'അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി':നാടന്‍ പ്രസംഗവുമായി മന്ത്രി മണി വീണ്ടും - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമി'അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി':നാടന്‍ പ്രസംഗവുമായി മന്ത്രി മണി വീണ്ടുംമാതൃഭൂമി'കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷം ബഹുകേമമായിരുന്നു. സോളാര്‍ എന്ന പദം അശ്ലീലമായിരുന്നു, പച്ചയ്ക്കുപറഞ്ഞാല്‍ വ്യഭിചാരം. യു.ഡി.എഫുകാരേ കോണ്‍ഗ്രസുകാരേ നിങ്ങള്‍ മറന്നുപോയോ? അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു പണി.' Published: May 28, 2017, ...പിന്നെ കൂടുതലും »