നാവികപരിശീലനം ഓസ്‌ട്രേലിയയെ ഇന്ത്യ നിരസിച്ചതില്‍ സന്തോഷമെന്ന് ചൈന - മാതൃഭൂമി

ബെയ്ജിങ്: ജപ്പാനും അമേരിക്കയ്ക്കുമൊപ്പം ജൂലായില്‍ ഇന്ത്യ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന നാവികപരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ താത്പര്യം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ചൈന. നാവികപരിശീലനത്തിന് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

നാവികപരിശീലനത്തിന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം ചേരാനുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ താത്പര്യത്തെ ... - അന്വേഷണം

ബെയ്ജിങ്: അമേരിക്കയ്ക്കും ജപ്പാനുമൊപ്പം ജൂലായില്‍ ഇന്ത്യ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന നാവികപരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്നുള്ള ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ താത്പര്യം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ച് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »