നോസ്ട്രഡാമസ് പ്രവചിച്ചത് സത്യമോ?? മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ ഭീതിയില്‍ ലോകം... - Oneindia Malayalam

രണ്ടു വന്‍ശക്തികള്‍ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന തര്‍ക്കം 27 വര്‍ഷം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കും എന്നാണദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. Updated: Thu, Apr 20, 2017, 14:13 [IST]. By: Manjusha ...

ആകാശത്തു നിന്നു വീഴുന്ന തീ നാളങ്ങള്‍ ഭൂമിയേ ഉരുക്കികളയും: പ്രവചനം ... - മംഗളം

1500 ല്‍ ലോകത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് ജോതി ശാസ്ത്രഞ്ജനായ നോട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന ഭയത്തില്‍ ലോകം. ആകാശത്തു നിന്നു വീഴുന്ന തീ നാളങ്ങള്‍ ഭൂമിയേ ഉരുക്കികളയും എന്നായിരുന്നു നോസ്ട്രഡാമസ് ...