പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക് - മംഗളം;

പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക് - മംഗളം

മംഗളംപഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക്മംഗളംചണ്ഡിഗഢ് : പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക്. ആഴ്ചകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് 89 ഖനികളുടെ ലേലമാണ് പഞ്ചാബില്‍ നടന്നത്. ഖജനാവിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നതാകട്ടെ ആയിരംകോടി രൂപയോളവും. ലേലത്തിലൂടെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലം പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക് - മാതൃഭൂമി;

പഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലം പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക് - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിപഞ്ചാബ് മന്ത്രിയുടെ മുന്‍പാചകക്കാരന്‍ മണല്‍ ലേലം പിടിച്ചത് 26 കോടിക്ക്മാതൃഭൂമിരേഖകള്‍ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ താഴെ മാത്രം വാര്‍ഷികവരുമാനമുള്ളയാളാണ് ബഹാദൂര്‍. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് ബാലന്‍സ് വെറും 4,840 രൂപയായിരുന്നു. Published: May 28, 2017, 09:31 AM IST. T- T T+. punjab minister. X. പഞ്ചാബ് ഊര്‍ജ്ജ ...പിന്നെ കൂടുതലും »