'അള്ളാ'യെന്ന് ആലേഖനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം: ആടിന് ഉടമയിട്ട വില ഒരു കോടി; മഴ എല്ലാം ... - മംഗളം

വെളുത്ത രോമത്തില്‍ ബ്രൗണ്‍ പുള്ളികളുള്ള ആടാണ് ഈ കര്‍ഷകന് ഭാഗ്യവുമായി എത്തിയത്. കഴുത്തില്‍ ബ്രൗണ്‍ നിറത്തില്‍ കാണുന്ന പുള്ളികള്‍ അറബിയില്‍ 'അള്ളാ'യെന്നതിന്റെ അടയാളം ആണെന്ന പ്രചാരണമാണ് ഈ ആടിനെ കാണാന്‍ ആളുകളുടെ ...

കഴുത്തില്‍ 'അള്ളാഹു' : ആടിന് വില ഒരുകോടി രൂപ, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോള്‍ 50ലക്ഷം ആയി ... - Dool News

ഒരു ആടിന് വില 1,00,00,786 രൂപ. ആട് വെറും ആടല്ലെന്നാണ് ഉടമസ്ഥന്‍ പറയുന്നത്. 'അള്ളാഹുവിന്റെ ആട്' എന്നാണ് ഉടമസ്ഥനായ കപില്‍ സുഹൈല്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 15മാസം പ്രായമുള്ള ഈ ആടിന് കഴുത്തിന് താഴെയായി വെളുത്ത രോമത്തില്‍ ബ്രൗണ്‍ ...