ചട്ടങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടുമാത്രം പ്ളാസ്റ്റിക്‌മാലിന്യം കുറയില്ല - മാതൃഭൂമി

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യനിയന്ത്രണച്ചട്ടം കര്‍ശനവ്യവസ്ഥകളോടെ ഭേദഗതിചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയ ദിവസം തന്നെയാണ് കോതമംഗലത്തിനടുത്ത് കുട്ടമ്പുഴയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് തിന്ന് എരണ്ടക്കെട്ട് ബാധിച്ച് കാട്ടാന ...

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിയന്ത്രണം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും - മാതൃഭൂമി

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം കേന്ദ്ര വനംപരിസ്ഥിതിമന്ത്രാലയം കര്‍ശനമാക്കി. ഇപ്പോള്‍ നഗരങ്ങളില്‍മാത്രമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യനിയന്ത്രണച്ചട്ടങ്ങള്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് ...

50 മൈക്രോണില്‍ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ ബാഗുകള്‍ നിരോധിച്ചു - മംഗളം

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ മാലിന്യ നിയന്ത്രണത്തിനു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 50 മൈക്രോണില്‍ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ ബാഗുകളുടെ നിര്‍മാണം നിരോധിച്ചു. കനം കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്‌റ്റിക്‌ ബാഗുകള്‍ പരിസ്‌ഥിതിക്കു വലിയ ...