ബിജെപി ഭാഷ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു, പ്രാദേശിക സിനിമയ്ക്ക് ഹിന്ദി ... - Oneindia Malayalam

പ്രദേശിക സിനിമകള്‍ക്ക് ഹിന്ദി സബ് ടൈറ്റില്‍ നല്‍കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ നേതാവ് എംകെ സ്റ്റാറലിന്‍. Published: May 1 2017, 0:12 [IST]. By: Akhila. Subscribe to Oneindia Malayalam. ദില്ലി: പ്രദേശിക സിനിമകള്‍ക്ക് ഹിന്ദി സബ് ടൈറ്റില്‍ നല്‍കുന്നത് ...

പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഹിന്ദി സബ് ടൈറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ - കേരള കൌമുദി

ചെന്നൈ: പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് തമിഴ്നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍. പ്രാദേശിക ഭാഷാ സിനിമകള്‍ക്ക് ഹിന്ദി സബ്‌ ടൈറ്റില്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാനുള്ള പാര്‍ലമെന്ററി ...

'പ്രാദേശിക ഭാഷാ സിനിമയ്‍ക്ക് ഹിന്ദി സബ് ടൈറ്റില്‍': അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ - മാതൃഭൂമി

ചെന്നൈ: പ്രാദേശിക ഭാഷാ സിനിമകള്‍ക്ക് മേല്‍ ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡി.എം.കെ വര്‍ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ...