'ഭീം' ജനങ്ങള്‍ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തൂ, സമ്മാനം നേടൂ - മനോരമ ന്യൂസ്‌

റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാത്ത ജിയോ സിമ്മുകളില്‍ ഇപ്പോഴും ഫ്രീ ഡേറ്റ, കോള്‍! കേരളത്തില്‍ പുതിയ വ്യവസായ നയം അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും · ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളില്‍ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഐ ടി സെക്രട്ടറി ...