ഭീമന്‍ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം ഭൂമിയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടി പാഞ്ഞു - ജന്മഭൂമി

വാഷിങ്ടണ്‍: രണ്ടായിരം മീറ്റര്‍ നീളവും നാനൂറ് മീറ്റര്‍ വീതിയുമുളള ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹം ഭൂമിയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കൂടി കടന്ന് പോയി. എന്നാല്‍ കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ പത്ത് ലക്ഷം ...

ഭൂമിയെ തൊട്ടുരുമ്മാന്‍ ക്ഷുദ്രഗ്രഹം എത്തുന്നു - ജന്മഭൂമി

വാഷിങ്ടണ്‍: 2000 അടി നീളമുള്ള ക്ഷുദ്രഗ്രഹം ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോകും. 2014 ജെ.ഒ.25 എന്നു പേരുള്ള ക്ഷുദ്രഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് 18 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ അടുത്തുകൂടെയാവും കടന്നുപോവുകയെന്ന് യു.എസ്. ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസ ...

2000 അടി നീളമുള്ള ക്ഷുദ്രഗ്രഹം ഇന്ന് ഭൂമിക്കരികിലൂടെ കടന്നുപോകും - മാതൃഭൂമി

വാഷിങ്ടണ്‍: 2000 അടി നീളമുള്ള ക്ഷുദ്രഗ്രഹം ഇന്ന് ഭൂമിയ്ക്ക് സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോകും. 2014ജെ.ഒ.25 എന്നു പേരുള്ള ക്ഷുദ്രഗ്രഹമാണിത്. ഭൂമിക്ക് 18 ലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ അടുത്തുകൂടെയാവും ഇത് കടന്നുപോവുകയെന്ന് യു.എസ്. ബഹിരാകാശ ...