മാണിയും വെള്ളാപ്പള്ളിയും എടുക്കാ ചരക്കുകളെന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ - മാതൃഭൂമി

ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ ഉപജാപക സംഘത്തിന്റെ അടിമയായി വി.എം.സുധീരന്‍ മാറിയെന്നും പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. Published: Feb 1, 2016, 11:20 AM IST. T- T T+. pinarayi. X. തൃശ്ശൂര്‍: മാണിയും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും എടുക്കാചരക്കുകളായി മാറിയെന്ന് പിണറായി ...