പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വെല്ലുവിളി: കുമ്മനം - മലയാള മനോരമ;

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വെല്ലുവിളി: കുമ്മനം - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വെല്ലുവിളി: കുമ്മനംമലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം∙ സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉടന്‍ നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. ടി.പി.സെന്‍കുമാറിന്റെ ഡിജിപി പദവി പരമാവധി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു-കുമ്മനം - ജന്മഭൂമി;

മുഖ്യമന്ത്രി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു-കുമ്മനം - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിമുഖ്യമന്ത്രി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു-കുമ്മനംജന്മഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: ടി.പി. സെന്‍കുമാറിനെ പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉടന്‍ നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രി നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നുവെന്ന് കുമ്മനം - മെട്രോ വാര്‍ത്ത;

മുഖ്യമന്ത്രി നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നുവെന്ന് കുമ്മനം - മെട്രോ വാര്‍ത്ത

മെട്രോ വാര്‍ത്തമുഖ്യമന്ത്രി നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നുവെന്ന് കുമ്മനംമെട്രോ വാര്‍ത്തതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ല് വിളിക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്ന അന്നു മുതല്‍ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൊലീസ് മേധാവി അല്ലാതായി. അതിനാല്‍ തന്നെ ഡി.പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - ദീപിക;

മുഖ്യമന്ത്രി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - ദീപിക

ദീപികമുഖ്യമന്ത്രി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനംദീപികതിരുവനന്തപുരം: സെന്‍കുമാര്‍ കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി വിധി ഉടന്‍ നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. ടി.പി.സെന്‍കുമാറിന്‍റെ ഡിജിപി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

എല്‍.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - മംഗളം;

എല്‍.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - മംഗളം

മംഗളംഎല്‍.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനംമംഗളംതിരുവനന്തപുരം: സെന്‍കുമാര്‍ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉടന്‍ നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയഒശട നിലപാട് നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. ടി.പി സെന്‍കുമാറിന്റെ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - മലയാള മനോരമ;

പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനം - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമപിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു: കുമ്മനംമലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം ∙ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉടന്‍ നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍. ടി.പി.സെന്‍കുമാറിന്‍റെ പുനര്‍നിയമനം പരമാവധി ...പിന്നെ കൂടുതലും »