പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

പിണറായിക്കെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ 'ലൈക്ക്'; യു.ഡി.എഫ്. അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയുടെ ... - മംഗളം;

പിണറായിക്കെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ 'ലൈക്ക്'; യു.ഡി.എഫ്. അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയുടെ ... - മംഗളം

മംഗളംപിണറായിക്കെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ 'ലൈക്ക്'; യു.ഡി.എഫ്. അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയുടെ ...മംഗളംകല്‍പ്പറ്റ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് െലെക്കും ഷെയറും ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അധ്യാപകനെ ഡി.പി.ഐ.സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. വയനാട് ചെന്നലോട് ജി.യു.പി. സ്‌കൂളിലെ ഷാജു ജോണിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു - മെട്രോ വാര്‍ത്ത;

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു - മെട്രോ വാര്‍ത്ത

മെട്രോ വാര്‍ത്തമുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തുമെട്രോ വാര്‍ത്തതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. വയനാട് തരിയോട് ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായ ഷാജു ജോണിനേയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. വയനാട് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കുമെതിരെ സഭ്യേതര ഭാഷയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ... - മംഗളം;

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കുമെതിരെ സഭ്യേതര ഭാഷയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ... - മംഗളം

മംഗളംമുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കുമെതിരെ സഭ്യേതര ഭാഷയില്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ...മംഗളംഷാജു ജോണിന്റെ പ്രവൃത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിന് എതിരാണെന്നും കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനവും അധ്യാപകന്റെ പദവിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. Facebook, suspension. തിരുവനന്തപുരം: ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - Thejas Daily;

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - Thejas Daily

Thejas Dailyമുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍Thejas Dailyതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരെയും വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു. വയനാട് ചെന്നലോട് ഗവ. യുപി സ്‌കൂള്‍ മുന്‍ അധ്യാപകനും നിലവില്‍ തിരയോട് ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിട്ട അദ്ധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - കേരള കൌമുദി;

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിട്ട അദ്ധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - കേരള കൌമുദി

കേരള കൌമുദിമുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിട്ട അദ്ധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍കേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരേയും വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിട്ട അദ്ധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്‌തു. വയനാട് ചെന്നലോട് സര്‍ക്കാര്‍ യു.പി സ്‌കൂള്‍ മുന്‍ അദ്ധ്യാപകനും നിലവില്‍ തരിയോട് ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: അധ്യാപകന്‌ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - മാതൃഭൂമി;

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: അധ്യാപകന്‌ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിമുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: അധ്യാപകന്‌ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍മാതൃഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയേയും മന്ത്രിമാരേയും വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന് അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. വയനാട് ചെന്നലോട് സര്‍ക്കാര്‍ യു.പി സ്‌കൂള്‍ മുന്‍ അധ്യാപകനും നിലവില്‍ തരിയോട് ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ യു.പി.പിന്നെ കൂടുതലും »