പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക്‌ തഹസില്‍ദാര്‍മാര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും - Janayugom;

റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക്‌ തഹസില്‍ദാര്‍മാര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും - Janayugom

Janayugomറവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക്‌ തഹസില്‍ദാര്‍മാര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുംJanayugomകോഴിക്കോട്‌: റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക്‌ ഇനി മുതല്‍ തഹസില്‍ദാര്‍മാര്‍ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന്‌ റവന്യൂ അഡീഷണല്‍ ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി പി എച്ച്‌ കുര്യന്‍ പറഞ്ഞു. ചെമ്പനോട വില്ലേജില്‍ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ ഇനിയും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആദ്യം ...പിന്നെ കൂടുതലും »