പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വണ്‍പ്ലസ് 5വും വോഡഫോണും കൈകോര്‍ക്കുന്നു; ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ... - മംഗളം;

വണ്‍പ്ലസ് 5വും വോഡഫോണും കൈകോര്‍ക്കുന്നു; ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ... - മംഗളം

മംഗളംവണ്‍പ്ലസ് 5വും വോഡഫോണും കൈകോര്‍ക്കുന്നു; ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...മംഗളംവോഡഫോണും വണ്‍പ്ലസിന്റെ പതാക വാഹക സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണായ വണ്‍പ്ലസ്5വുമായി സഹകരിക്കുന്നു. വണ്‍പ്ലസ്5 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള ഓഫറുകള്‍ക്കു പുറമേ ശക്തമായ ഡേറ്റ നെറ്റ്വര്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാമെന്ന് വോഡഫോണ്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വണ്‍പ്ലസ്5 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അധിക ഡേറ്റ ഒാഫറുമായി വോഡഫോണ്‍ - മലയാള മനോരമ;

വണ്‍പ്ലസ്5 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അധിക ഡേറ്റ ഒാഫറുമായി വോഡഫോണ്‍ - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമവണ്‍പ്ലസ്5 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് അധിക ഡേറ്റ ഒാഫറുമായി വോഡഫോണ്‍മലയാള മനോരമരാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ വോഡഫോണ്‍, വണ്‍പ്ലസിന്റെ പതാക വാഹക സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണായ വണ്‍പ്ലസ്5വുമായി സഹകരിക്കുന്നു. വണ്‍പ്ലസ്5 വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള ഒാഫറുകള്‍ക്കു പുറമേ ശക്തമായ ഡേറ്റ നെറ്റ്വര്‍ക്കും ആസ്വദിക്കാമെന്ന് ...പിന്നെ കൂടുതലും »