വാഗമണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ കൈയേറ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി - മാതൃഭൂമി

സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കൈയേറിയതായും ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. Published: May 1, 2017, 10:45 AM IST. T- T T+. Image. X. ഇടുക്കി: ഇടുക്കി വാഗമണിന് സമീപം പുള്ളിക്കാനത്ത് ...