പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വാഗമണ്ണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ ഭൂമി കൈയേറ്റം - മംഗളം;

വാഗമണ്ണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ ഭൂമി കൈയേറ്റം - മംഗളം

മംഗളംവാഗമണ്ണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ ഭൂമി കൈയേറ്റംമംഗളംഇടുക്കി: ഇടുക്കി വാഗമണ്ണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ ഭൂമി കൈയേറ്റം. അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ വാഗമണ്‍ പുള്ളിക്കാനത്ത് 15 ഏക്കറിലധികം പുല്‍മേട് കൈയേറിയതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് നല്‍കി. കുരിശ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വാഗമണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ കൈയേറ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി - മാതൃഭൂമി;

വാഗമണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ കൈയേറ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിവാഗമണിലും കുരിശിന്റെ മറവില്‍ കൈയേറ്റം റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിമാതൃഭൂമിസര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കൈയേറിയതായും ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. Published: May 1, 2017, 10:45 AM IST. T- T T+. Image. X. ഇടുക്കി: ഇടുക്കി വാഗമണിന് സമീപം പുള്ളിക്കാനത്ത് ...പിന്നെ കൂടുതലും »