പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സഹായ പദ്ധതി - ജന്മഭൂമി

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സഹായ പദ്ധതിജന്മഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത് കടക്കെണിയിലായ, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സഹായ പദ്ധതിക്കായി നാളെമുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം.പിന്നെ കൂടുതലും »

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ സഹായ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് - കേരള കൌമുദി

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ സഹായ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്കേരള കൌമുദിതിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്തു കടക്കെണിയിലായ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സഹായ പദ്ധതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ മന്ത്രിമാരായ കെ.കെ ശൈലജ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതി: നാളെ മുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം - മലയാള മനോരമ

വിദ്യാഭ്യാസവായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതി: നാളെ മുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാംമലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത് കടക്കെണിയിലായവര്‍ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ വായ്പാ തിരിച്ചടവു പദ്ധതിയില്‍നിന്നു സഹായം ലഭിക്കാന്‍ നാളെമുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം. www.elrs.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ റജിസ്ട്രേഷന്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായപദ്ധതി വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം - മാതൃഭൂമി

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായപദ്ധതി വെബ്‌സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനംമാതൃഭൂമിതിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത് കടക്കെണിയിലായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായപദ്ധതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും - മലയാള മനോരമ;

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും - മലയാള മനോരമ

മലയാള മനോരമവിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുംമലയാള മനോരമതിരുവനന്തപുരം∙ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്തു കടക്കെണിയിലായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍; ഉദ്ഘാടനം നാളെ - Dool News;

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍; ഉദ്ഘാടനം നാളെ - Dool News

Dool Newsവിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ തിരിച്ചടവു സഹായ പദ്ധതിയുമായി സര്‍ക്കാര്‍; ഉദ്ഘാടനം നാളെDool Newsതിരുവനന്തപുരം: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്തു കടക്കെണിയിലായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാന്‍ സര്ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച വായ്പാ തിരിച്ചടവ് സഹായ പദ്ധതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ...പിന്നെ കൂടുതലും »