പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വിമാനങ്ങളിലേതിന് സമാനമായ ഉള്‍ഭാഗം തീവണ്ടി കോച്ചുകളില്‍ - മാതൃഭൂമി;

വിമാനങ്ങളിലേതിന് സമാനമായ ഉള്‍ഭാഗം തീവണ്ടി കോച്ചുകളില്‍ - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിവിമാനങ്ങളിലേതിന് സമാനമായ ഉള്‍ഭാഗം തീവണ്ടി കോച്ചുകളില്‍മാതൃഭൂമിന്യൂഡല്‍ഹി: അത്യാധുനിക റെയില്‍ കോച്ചുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഗതാഗത രംഗത്ത് ആഗോള പ്രശസ്തരായ കമ്പനികള്‍ ഒന്നിക്കുന്നു. ആല്‍സ്റ്റോം, സിമെന്‍സ്, സ്റ്റാഡ്‌ലര്‍ ബുസ്‌നാഗ് എജി എന്നീ കമ്പനികളാണ് പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പശ്ചിമ ...പിന്നെ കൂടുതലും »