പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

വി.എം.രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഓഫിസിലും വീട്ടിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ് - മലയാള മനോരമ

വി.എം.രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഓഫിസിലും വീട്ടിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ്മലയാള മനോരമപാലക്കാട്∙ മലബാര്‍ സിമന്റ്സ് അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ വ്യവസായി വി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ചെയര്‍മാനായ സൂര്യാഗ്രൂപ്പിന്റെ കുന്നത്തൂര്‍മേട്ടിലെ ഓഫിസിലും ഡിപിഒ റോഡിലെ വീട്ടിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ് നടത്തി. രാധാകൃഷ്ണനുമായി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ്: രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തി - മാതൃഭൂമി;

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ്: രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തി - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിവി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡ്: രേഖകള്‍ കണ്ടെത്തിമാതൃഭൂമിമലബാര്‍ സിമന്റ്‌സിന് ലാമിനേറ്റഡ് പ്രോപ്പിലീന്‍ ചാക്കും ഫ്‌ലൈ ആഷും നല്‍കിയ പേരില്‍ ഇരുപത്തിരണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടില്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Published: Aug 3, 2017, 08:09 PM IST. T- T T+. VM Radhakrishnan. X.പിന്നെ കൂടുതലും »

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ പാലക്കാട്ടെ വസതിയില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് റെയ്ഡ് - Madhyamam;

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ പാലക്കാട്ടെ വസതിയില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് റെയ്ഡ് - Madhyamam

Madhyamamവി.എം രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ പാലക്കാട്ടെ വസതിയില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് റെയ്ഡ്Madhyamamപാലക്കാട്: മലബാര്‍ സിമന്‍റ്സ് അഴിമതിയില്‍ പ്രതിയായ വ്യവസായി വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ പാലക്കാട്ടെ വസതിയിലും ഒാഫീസിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് വിഭാഗത്തിന്‍റെ പരിശോധന. മലബാര്‍ സിമന്‍റ്സിന് ലാമിനേറ്റഡ‍് പ്രോപ്പിലീന്‍ ചാക്കും ഫ്ളൈആഷും നല്‍കിയതില്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ് - ജന്മഭൂമി;

വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ് - ജന്മഭൂമി

ജന്മഭൂമിവി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് റെയ്ഡ്ജന്മഭൂമിതൃശൂര്‍: വ്യവസായി വി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി. മലബാര്‍ സിമന്റ്‌സിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഒമ്പതു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഫ്ളൈ ആഷ് നല്‍കാന്‍ മലബാര്‍ സിമന്റ്‌സുമായി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

വി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് പരിശോധന - ദീപിക;

വി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് പരിശോധന - ദീപിക

ദീപികവി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ വീട്ടില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് പരിശോധനദീപികതൃശൂര്‍: വ്യവസായി വി.എം. രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി. മലബാര്‍ സിമന്‍റ്സിലെ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ഒന്പതു വര്‍ഷത്തേക്ക് ഫ്ളൈ ആഷ് നല്‍കാന്‍ മലബാര്‍ സിമന്‍റ്സുമായി ...പിന്നെ കൂടുതലും »