വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാം - മാതൃഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടര്‍പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലായ് ഒന്നുമുതല്‍ 31 വരെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ അവസരം. ജൂലായില്‍ 18-21 പ്രായപരിധിയിലുള്ള അര്‍ഹരായ എല്ലാവരെയും വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനായി അതത് ...

വോട്ടര്‍പട്ടിക ശുദ്ധീകരണ യജ്ഞം - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ വിട്ടുപോയവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും മരിച്ചു പോയവരെ ഒഴിവാക്കാനും പുതുതായി 18 വയസ് തികഞ്ഞവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുമുള്ള വോട്ടര്‍പട്ടിക ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാസത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ...

വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കാന്‍ ജൂലൈയില്‍ തീവ്രപരിപാടി - മലയാള മനോരമ

തിരുവനന്തപുരം∙ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇനിയും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവന്‍ പേരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനായി ജൂലൈയില്‍ പേരു ചേര്‍‌ക്കല്‍ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്‍ അറിയിച്ചു. 18– 21 പ്രായപരിധിയിലെ പുതിയ ...