പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തു - മാതൃഭൂമി;

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തു - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തുമാതൃഭൂമിഓരോ മാസവും ഓരോ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റികള്‍ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ചികിത്സ എന്നിവ വനത്തിലെത്തി നല്‍കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം. വൈദ്യപരിശോധനയും ഉണ്ടാകും. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍. Published: May 28, 2017, 01:00 AM IST. T- T T+. CPM. X.പിന്നെ കൂടുതലും »

ശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തു - മംഗളം;

ശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തു - മംഗളം

മംഗളംശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. ദത്തെടുത്തുമംഗളംചാലക്കയം: ശബരിമല കാടുകളിലെ ആദിവാസികളെ സി.പി.എം. റാന്നി ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തത്‌ നാടിന്‌ മാതൃകയാണെന്ന്‌ സി.പി.എം. സംസ്‌ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണന്‍. സി.പി.എം. പാലക്കാട്‌ പ്ലീനം എടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരമാണ്‌ ആദിവാസി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സിപിഐ എം ദത്തെടുത്തു - Thejas Daily;

ശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സിപിഐ എം ദത്തെടുത്തു - Thejas Daily

Thejas Dailyശബരിമല വനത്തിലെ ആദിവാസികളെ സിപിഐ എം ദത്തെടുത്തുThejas Dailyചാലക്കയം: ശബരിമല ഉള്‍വനങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന 58 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ സിപിഐ എം റാന്നി ഏരിയാകമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ദത്തെടുത്തു. ചാലക്കയം ആദിവാസി ഊരില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സിപിഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »